General — Febrer 5, 2019

#Microroma de febrer

Dona de mitjana edat que pateix claustrofòbia. No va amb tren. Per sortir-se’n (ella i el seu entorn), va a…