Rosvet, Clínica Veterinària

Campanya de publicitat per Rosvet, Clínica Veterinària.