Rosvet, Clínica Veterinària

Campanya de publicitat per a Rosvet, Clínica Veterinària.