Room Global


Estratègia de comunicació. Assessorament estratègic, d’on venim i cap on anem. Argumentari de vendes. Missatges clau a comunicar i missatges secundaris.