Radio Associació Catalunya

Rellançament. Nova imatge de marca. Logotip i eslògan. Pàgina web. Materials corporatius. Xarxes socials. Estratègia social media i gestió dels diferents perfils.