Més que verd

Llançament de marca.

Estratègia de comunicació. Posicionament. Missatge clau a transmetre. Naming. Logotip. Concepte creatiu. Disseny gràfic. Pàgina web. Materials corporatius.