“La Llum de Barcelona” Premis Talent

Exposició  “La Llum de Barcelona” .

Estratègia de comunicació. Concepte creatiu. Campanya de publicitat. Difusió.