Kit it up – Handmade education

Estratègia de comunicació. Missatge clau a comunicar. Identitat de marca. Naming, eslògan i disseny logotip. Materials corporatius. Pàgina web.