Institut Català de la Dona

Disseny gràfic i maquetació de la Guia per a la introducció de la perspectiva de gènere a la comunicació de les administracions públiques.