Grupo ElectroStocks

Campanya promocional “Rasca y gana”.

Ideació de concepte creatiu, disseny gràfic i adaptació a diferents peces i materials publicitaris.