Escola Virolai

Disseny del concepte per una campanya adreçada a nous alumnes, aplicada a flyer i roll up.