Cris Plana Bach

Estràtegia de comunicació. Missatge clau a comunicar. Identitat de marca. Naming, eslògan i disseny del logotip. Materials corporatius. Pàgina web. Xarxes.