Campanya Autónomos Campanile

Campanya de publicitat: conceptualització i disseny gràfic