Escodi. L’Escola Universitària del Comerç

Materials de difusió pel Grau Universitari. Campanya teaser i fulletó informatiu.