Generalitat de Catalunya. Campanya estalvi d’aigua.

Generalitat de Catalunya. Campanya de publicitat sobre l’estalvi d’aigua a Catalunya. Estratègia de comunicació. Concepte creatiu. Campanya de publicitat. Adaptacions gràfiques a premsa i revistes. Falca de ràdio. Gif animat. Exterior: Oppis i Autobusos.